Στόχοι της ομάδας ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ

Η τοπική ομάδα του Πελίτι στην Κομοτηνή «βελανιδιά» ασχολείται με τη διάσωση και διάδοση των ντόπιων ποικιλιών καθώς και με τις πρακτικές της οικολογίας στην καθημερινότητα


Παράλληλα η ομάδα ενδιαφέρεται για την εφαρμογή ήπιων μορφών καλλιέργειας,την εφαρμογή ορθών καταναλωτικών πρακτικών,στήριξη ντόπιων παραγωγών,αναβίωση και εφαρμογή παραδοσιακών πρακτικών οικιακής οικονομίας,δημιουργία βάσης δεδομένων και διάδοση καλών πρακτικών προς την ευρύτερη κοινωνία και δικτύωση με άλλες ομάδες που ασχολούνται με θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

Εκδήλωση "Δημοτικοί αστικοί λαχανόκηποι"
Η εκδήλωση για τους Δημοτικούς αστικούς λαχανόκηπους πραγματοποιήθηκε με την συμμετοχή  αρκετού κόσμου. Η παρουσίαση του καθηγητή κου Δαουτόπουλου ήταν πολύ ενημερωτική και έθεσε τις βάσεις για να ξεκινήσει ο διάλογος στην τοπική κοινωνία για το θέμα. Πιστεύουμε ότι  μπορούμε να δημιουργήσουμε και στην Κομοτηνή έναν τέτοιο λαχανόκηπο. Θα εστιάσουμε το επόμενο διάστημα στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και αναμένουμε στη βοήθεια και των τοπικών αρχών.
Ευχαριστούμε τον κο καθηγητή για την ενημέρωση και τους τοπικούς παράγοντες και τον κόσμο για την παρουσία τους.